درباره شرکت قطار رجا

درباره شرکت قطار رجا

  • 05 فروردین 1402

درباره شرکت قطار رجاء


همانطور که پیشتر گفته شد، خدمات حمل بار و مسافر در ایران در ابتدا بصورت یکجا و زیرنظر شرکت راه آهن ایران انجام می شد. ولی در سال 1376 و مطابق مصوبه شورای عالی اداری، فعالیت های حمل مسافر از راه آهن جدا شده و به شرکت حمل و نقل ریلی رجا واگذار شد. ازین رو رجا در ابتدا یک شرکت با سهام صددرصد دولتی بود که در سال 1388 با پرداخت تمام دیون خود به دولت به بخش خصوصی واگذار شد. گفتنی است رجا با 1100 نفر نیروی کار خود، 65 درصد از سهم بازار جابجایی مسافر را در اختیار دارد و اصلی ترین شرکت خدمات مسافری ریلی کشور به شمار می رود.

درباره شرکت قطار رجا
درباره شرکت قطار رجا
#درباره شرکت قطار رجاء
تمامی حقوق برای این وب سایت محفوظ می باشد