شرکت نگار صنعت الوند

  • 1399/09/06
  • 262

ژنراتور ذغالی

ژنراتور ذغالی نمونه ای از ژنراتورهای قدیمی میباشد که بمنظور تولید برق بكار گرفته مي شدند.

در این مدل از ژنراتورها جهت ارتباط الكتريكي سیستم تحریک با رتور اصلی ژنراتور از ذغال بعنوان رسلنای جریان الکتریسیته استفاده مي شد.

در بسياري از اين ژنراتورهای قدیمی ذغالی هم قسمت تحريك توسط دو ذغال جريان مستقيم به سمت اسليپ رينگ هدايت ميشد و هم اینکه در قسمت خروجي سه فاز خروجی از استاتور نيز که عمدتاً دارای ولتاژ ۳۸۰ ولت بود از سه ردیف ذغالهاي ديگر دريافت ميگرديد.

که در نمونه های بروز شدۀ این ژنراتورها بجای ذغال از تخته کلمه ژنراتورها که دارای مقره یا شینه برای سه فاز و نول میباشند استفاده شده است.

شایان ذکر است بدنه یا پوستۀ استاتور، الزامیست که از نزدیکترین محل به زمین اصلی متصل گردد.