شرکت نگار صنعت الوند

  • 1400/05/09
  • 1385

پمپ انژكتور

پمپ انژکتور دیزل ژنراتور به این دلیل که می تواند تمامی نیازهای سوخت رسانی دیزل را در تمامی شرایط موجود برای موتور پاسخ دهد به قلب دیزل معروف است. شرایط گوناگونی که می تواند برای دیزل رخ دهند عبارتند از: روشن شدن – درجا کار کردن – سرعت ازدیاد بار –جلوگیری از افزایش
دور و….پمپ انژکتور دیزل برای اهداف زیر طراحی شده است :
۱ – تنظیم لحظه شروع تزریق سوخت
۲ – سنجش مدت زمان تزریق سوخت
۳ – ایجاد کردن فشار لازم برای توزیع سوخت در هوای فشردۀ محفظه احتراق
۴ – اندازه گیری و ارسال مقدار سوخت لازم موتور بر حسب بار وارده بر آن
۵ – ارسال سوخت بیشتر برای حالت استارتریزان هوای لازم که جهت احتراق یک گرم سوخت نیاز است حدود ۳۲ گرم است. وزن یک دسی متر مکعب هوا معادل ۳ / ۱ گرم است. بنابراین هر گرم سوخت به حدود ۶ / ۲۴ لیتر هوا نیاز دارد. در نتیجه برای یک لیتر هوا باید ۰٫۰۴ گرم سوخت که معادل ۵۰ میلی متر مکعب است به موتور تزریق گردد. فرض کنیم حجم یک سیلندر یک لیتر باشد در این سیلندر باید ۵۰ میلیمتر مکعب گازوئیل تزریق شود . پمپ انژکتور دیزل قابلیت فراهم کردن این سوخت را با دقت بالا دارد. باید توجه داشت که در دور کم موتور مقدار سوخت به یک به شش تا یک به هشت مقدار کامل می رسد یعنی حدود یک بر صدو بیست تا یک بر صدو شصت سانتی متر مکعب در هر ضربه تقسیم می شود .