شرکت نگار صنعت الوند

  • 1399/09/06
  • 339

فیلترینگ هوا

جهت ارسال هوای عاری از گرد و غبار و تمیز به داخل سیلندرها بمنظور تامین هوای مورد نیاز موتور دیزلها، هوا از طریق مدخل ورودیهای و پس از احتمالاً پیش فیلترشدن وارد کیس فیلتر هوا  شده و پس از ورود به این محفظه توسط کاغذهای صافی و یا در داخل توری فلزی و عبور از محفظۀ  روغن غبار و سایر ذرات ریز معلق در هوا جذب میشود و …

مابقی هوای فیلتر شده از طریق مانیفولد هوا بسمت سرسیلندرها، بمنظور تامین هوای موردنیاز در محفظۀ احتراق هنگام باز شدن سوپاپ هوای سرسیلندر مورد نظر، ارسال میگردد.

درصورتیکه موتور دیزل دارای توربو شارژر باشد، این هوای گذرکرده از فیلتر قبل از ورود به محفظه سیلندر، توسط توربوشارژرها متراکم گشته تا در حجم ثابت مقدار مولکول هوا افزایش  مناسبی پیدا کند بنابراین با وجود توربوشارژر قدرت دیزل افزایش می یابد.

درضمن در موتور دیزلهایی که علاوه بر توربوشارژر دارای سیستم اینترکولر نیز میباشند این کولر میانی دوگانه عمل کرده و با عبور هوا از داخل محفظه گذر آب دیزل در فصل سرما هوای عبوری کمی گرم شده و در فصل گرما، با خنک شدن هوای گرم مولکولهای هوا بازهم به یکدیگر نزدیکتر شده و قدرت دیزل در اینحالت افزایش بیشتری پیدا نموده و در حجم ثابت سرسیلندر دارای توان خروجی بیشتری خواهیم بود.