شرکت نگار صنعت الوند

خط مشی کیفیت

شرکت نگار صنعت الوند بعنوان یکی از مراکز معتبر در زمینه نگه داری  و تعمیرات دستگاه ها و ماشین آلات ریلی و صنعتی به منظور حصول اطمینان  از بهبود فضای کسب و کار، جهت گیری راهبردی مناسب با بافت سازمانی شرکت،ترویج تفکر مبتنی بر ریسک و رویکرد فرآیندی و دستیابی  به نتایج مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت ضمن رعایت الزامات قانونی و مقرراتی استاندارد ISO 9001 : 2015 را به عنوان الگویی برای سیستم مدیریت کیفیت انتخاب نموده و رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می دارد

  • درک نیاز ها وانتظارات طرف های ذینفع
  • جلب و افزایش رضایت مشتریان
  • بهبود مستمر کفایت و اثر بخشی سیستم
  • ارائه خدمات و قطعات مورد نیار مشتریان در کمترین زمان ممکن
  • افزایش سطح کیفی خدمات قابل ارائه به مشتریان
  • بهره گیری از کارکنان مجرب و کارآزموده و تلاش در جهت افزایش توانمندی های ایشان
  • کاهش زمان تعمیرات
  • ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرما یه های شرکت
  • بهبود زیرساخت ها

اینجانب ضمن پشتیبانی همه جانبه از مفاد این خط مشی و تامین منابع لازم جهت نیل به رئوس آن از کلیه همکارانم انتظار دارم که در جهت درک و بکارگیری آن تلاش لازم را بنمایند. این خط مشی ضمن اینکه در فواصل  زمانی متناسب با نتایج حاصل از عملکرد فرآیند ها و فرصت ها و ریسک ها مورد بازنگری قرار گرفته بعنوان چارچوبی  برای تعیین اهداف کیفی می باشد